Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

 

Reklamace zakoupeného zboží 

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího emailem na info@redtools.cz nebo na telefon 601543893. 

Reklamace zboží probíhají dle platné legislativy. 

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. (prodloužená záruka) 

Zboží zaslané na reklamaci musí být dodáno kompletní, čisté, s kopií dokladu o koupi v obchodě www.redtools.cz a vyplněným reklamačním formulářem. 

Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě do 30 dnů od jejich obdržení. 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené: 

neodborným použitím zboží 

mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením 

živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) 

Za škody vzniklé dopravou odpovídá dopravce. 

Reklamace probíhá v 5  krocích: 

Oznámení zjištěné závady prodejci 

Pokud má obdržené zboží závady podléhající záruce, a zboží je v záruční lhůtě, oznamte to prosím prodejci. Bude Vás informovat o dalším postupu řízení reklamace. 

Zaslání zboží zpět 

Po obdržení informací o zaslání zboží zpět jej zašlete na dodací adresu našeho obchodu. Nikdy neposílejte balík na dobírku, takovém případě jej nebudeme schopni převzít. 

Reklamační řízení 

Jakmile obdržíme zboží zaslané na reklamaci, budete informováni. Od této doby běží zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace. 

Návrat vyřízené reklamace zákazníkovi 

Po opravě, nebo výměně reklamovaného zboží Vám bude opět zasláno. Před odesláním zásilky budete informováni. 

Vrácení peněz 

Pokud nebude oprava nebo výměna možná, budete informováni o vrácení peněz. Podmínky pro zaslání částky zpět budou dohodnuty dle oboustranných možností převzetí částky. 

 

Vrácení zboží prodejci s garancí vrácení do 30 dnů 

Aby pro vás bylo nakupování na www.redtools.cz opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz". Chápeme, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží, které skutečně naprosto nevyužijete. 
Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze (peníze vracíme bankovním převodem / vrácení jiným způsobem je možné konzultovat individuálně). 

Zboží zaslané na vrácení musí být dodáno kompletní, čisté, nepoužité, s kopií dokladu o koupi v obchodě www.redtools.cz a vyplněným formulářem odstoupení od kupní smlouvy. 

Zákazník má po doručení zboží na jím uvedenou adresu nárok na vrácení zaplacené částky za toto zboží, odešle-li jej nepoškozené, zjevně nepoužité a spolu s originálním obalem zpět na adresu provozovatele obchodu www.redtools.cz , nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení 

Na vyřízení zásilek se žádostí o vrácení peněz si vyhrazujeme 14 dnů od data jejich přijetí. 

Výměna zboží 

Zboží které jste zakoupili, a nesplňuje vaše požadavky můžeme na požádání vyměnit za jiné ve stejné hodnotě, nebo si můžete doplatit za lepší. Toto se děje výhradně na uvážení prodejce v rámci dobrých obchodních vztahů, nejsme jakýmkoliv způsobem vázáni tuto službu umožnit 

Neoprávněná reklamace 

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající po kupujícím požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.